Arbetsledare

Ställtid samt ineffektivt arbete är de som kostar arbetsgivare mest under en entreprenad. För att undvika onödiga kostnader gäller det att strukturen, arbetsförhållandena samt effektiviteten hos hela byggteamet är i balans så inga onödiga extraarbeten som man kunnat undvika uppkommer.

Som arbetsledare hjälper vi er i byggprojektets dagliga drift. Vi planerar och styr produktionen samt medverkar aktivt i projektets tekniska och ekonomiska genomförande så projektet håller tidsplan samt budget.

Kontakta oss för mer info.
E-post: info@entreprenadkonsulterna.se
Telefon:Telefon: ‭08-121 485 62

Har ni utländsk arbetskraft på er arbetsplats?

I dagens samhälle får vi allt mer utländsk arbetskraft vilket kan krångla till det för platschefer och arbetsledare när det inte behärskar språket som större delen av våra medarbetare talar idag. Därför kan det vara bra att anlita ett företag som har arbetsledare som behärskar och förstår alla de språken som används på våra arbetsplatser.

Vi på entreprenadkonsulterna har ett väl sammansvetsat team med både utbildade platschefer samt arbetsledare som talar och förstår de språken som förekommer på arbetsplatserna idag.