Besiktningsman

Certifierad Besiktningsman i Stockholm.

Entreprenadbesiktning

Oavsett om det är ett ROT jobb (renovering, ombyggnad, tillbyggnad) eller nyproducerat så är det alltid bra att ha en besiktning utav jobbet för att undvika onödiga diskussioner, både för entreprenören och beställarens skull. Oavsett om det är fackmän som utför jobben så är det alltid partiska då det är en själv som står för hantverket. Av den anledningen är det alltid bra att anlita en helt opartiska besiktningsman som vet vart toleranserna går så att slutresultatet blir så bra som möjligt samt att fel kan avhjälpas omgående.

Vi hjälper er med alla besiktningar, från större kommersiella projekt till nyproduktioner och ROT jobb.

 

Förbesiktning

Förbesiktning är en sorts kontroll som ni gör vid ert bygge för att säkerställa att allt är gjort efter konstens alla regler. Förbesiktning är ett effektivt sätt att gå igenom vad som har gjorts och för att stämma av hur processen går. Det kan vara allt från att besiktiga en husstomme till att estimera om tidsplaner kommer hållas.

En förbesiktning är en icke-juridisk bindande besiktning som sker i fastigheten för att eliminera fel och anmärkningar som har uppkommit under entreprenaden. Detta underlättar både för entreprenören och beställaren och ger er de absolut bästa förutsättningarna för en anmärkningsfri entreprenad. Exempel på förbesiktning kan vara att besiktiga husstommen innan väggar sätts igen för att se så att allt gjort enligt monteringsanvisningar.

Slutbesiktning

Slutbesiktning är en juridisk bindande besiktning där besiktningsmannen går igenom hela entreprenaden okulärt och noterar uppkommande anmärkningar. Efter avslutad besiktning går besiktningsmannen igenom så alla krav på certifikat finns med i besiktningen innan hen ger ett slutbesked om entreprenaden är godkänd eller ej. En entreprenad kan nekas om väsentliga fel har uppkommit i entreprenaden som gör att beställaren påverkas markant. Exempel kan vara att badrummet inte är färdigställt vilket gör att WC inte är i bruk, eller att en väsentlig del i köket fattas som försvårar fastighetens brukande.

Garantibesiktning

Enligt svensk lag ska alla företag i Sverige lämna 2-års garanti på alla tjänster som utförts. Under garantibesiktningen kontrolleras fel som kan ha uppkommit efter slutbesiktningen. Exempel på anmärkningar kan vara sättningar i huset såsom sprickor som uppkommit under rörelser i huset det första åren.

Status besiktning 

Statusbesiktningar är en besiktning som sker antingen under entreprenadens gång eller inför ett projekt. Det kan vara för att se status på delar av entreprenaden för att få en rekommendation om någonting bör ändras eller inte. Ett exempel kan vara att göra en statusbesiktning på ett tak för att se om det är i OK skick eller om det måste bytas.

Särskild besiktning 

Särskild besiktning sker efter godkänd slutbesiktning där besiktningsmannen går igenom fel som kan ha uppkommit inom den 10 åriga ansvarstiden som inte noterats under slutbesiktningen. Ett exempel kan vara en fuktskada eller liknande som har uppkommit vilket då en besiktningsman kan besiktiga för att utesluta om det är entreprenörens fel eller om det är kunden som har varit oaktsam.  

 

 

kontakta oss

08-121 485 62
Våra besikningar