fbpx

Gedigen erfarenhet

Gör det enkelt för dig

Certifierade

Gedigen erfarenhet

Gör det enkelt för dig

Certifierade

Certifierad kontrollansvarig i Stockholms län.

Kontrollansvarig för dig som ska söka bygglov.

För dig som vill bygga nytt, om eller tillbyggnader på din bostad krävs ett bygglov samt en certifierad KA enligt nuvarande plan och bygglagen (PBL).

Vi erbjuder certifierade kontrollansvariga med en lång och gedigen erfarenhet i branschen som hjälper dig i ditt bygge från början till slut,  och kontrollerar så att det byggs enligt BBR (Boverkets byggregler).

Kontrollansvarig, priser.

Vad kostar en kontrollansvarig?

Ordinarie pris: Kontrollansvarig enl PBL från 25 000:- inkl. moms.

 

Vad gör en kontrollansvarig?

Kontrollansvarig leder dig genom hela byggprojektet. Han skall alltid finnas vid din sida och se till att projektet följer Plan och bygglagen PBL.

Du som bygger hus benämns ”Byggherre”. Du har det yttersta ansvaret för att lagar och förordningar efterlevs. För att du ska få bygga hus krävs det att du anlitar en certifierad kontrollansvarig. Våra konsulter har 25 års erfarenhet av småhusentreprenader, det borgar för kunskap! Kunskap är av största vikt då mycket kan gå fel som inte upptäcks förrän långt efter garantitidens utgång.

Hur går det till rent praktiskt?

När du ansöker om bygglov anger du vem du anlitat som kontrollansvarig i bygglovshandlingarna. När du fått bygglovet överlämnar du bygglovsritningar, konstruktionsritningar och övriga tekniska handlingar till KA. KA går därefter igenom handlingarna och sätter ihop en kontrollplan som han presenterar för kommunen vid byggstartmötet.

Efter byggstartmötet är det bara att sätta igång.

KA gör platsbesök och kontrollerar armering innan gjutning av grund samt kontrollerar att huset byggs enligt bygglovs- och konstruktionsritningarna. KA gör också ett besök tillsammans med kommunen när stommen är monterad och kompletterad. Man kontrollerar att infästningen är gjord på rätt sett, man kontrollerar husets placering och att utrymmen stämmer med bygglovsritningarna.

Vid nästa besök kontrolleras våtutrymmen innan ytskikt monteras. När ytskiktet är monterat vet man inte om fall mot golvbrunnar är korrekt. Man kontrollerar också våtrumsäkring.

Vid nästa besök är huset klart för besiktning. Då kontrolleras barnsäkerhet, brandskydd samt handikapptillgänglighet in till, och i huset.

Inför sista besöket, slutsamrådet, som sker i huset, skall KA samla ihop alla kvalitetsdokument; egenkontroller, intyg från rörmontör, elektriker, byggare, markentreprenör,

våtrumsintyg, obligatoriska ventilationskontrollintyg, sotarintyg för spisfläktkanalen och ev. braskamin, ev. provtryckningsintyg samt ev. målarintyg.

Det hela föregås av en besiktning av en Besiktningsman. När besiktningsmannen är klar med besiktningen och huset är godkänt eller så pass godkänt att det kan tas i bruk, sker slutsamrådet med Byggherren, kommunen och KA. Efterlevs alla samhällets krav enligt PBL och Boverkets byggregler vid överlämnande av dokument till kommunen får huset tas i bruk.

Boverket, kontrollansvarig.

Boverket är en myndighet för samhällsplanering, stadsutveckling, byggande och boende. Boverket arbetar på uppdrag av regeringen och riksdagen för att tillsammans sätta bestämmelser så att invånarna i landet ska ha hög kvalitet i sitt boende. Boverket ger ut olika regelverk och handböcker, som är mer eller mindre tvingande, kallade Boverkets byggregler ( förkortat BBR).

BBR är som sagt mer eller mindre tvingande, så att entreprenaden lever upp till de kvalitétskraven som boverket kräver för en hållbar levnadsstandard i Sverige.

Boverket i sig har inga formella kontrollansvariga och står inte heller för några certifieringar, det ger dock ut information om vilka företag som ger ut certifieringar ( RISE eller Wika Sverige).

Kontrollplaner vi hjälper våra kunder med.

  • Bostadsrättsförening
  • Småhus (Villa/fritidshus)
  • Garage
  • Uterum
  • Rivning

Top